Velkommen til Bjørnefjorden

Utdanningsmesse 2018 Vi er på vei

Det finnes få "naturlige" samhandlingsarenaer for ungdom under utdanning og næringslivsaktører. De må skapes. Vi håper at Bjørnefjorden Utdanningmesse kan bringe ungdomsskole elever i en avsluttende fase og videregående skoles elever, sammen med hele tilbudspakken fra videregående utdanning / folkehøyskoler, høgskoler og universitet. Vi har også som intensjon at Bjørnefjorden Utdanningsmesse kan være en inspirasjonskilde / døråpner / kontaktflate til næringslivet for personer som er under opplæring og trening etter å ha falt ut av arbeid på grunn av yrkesskade eller sykdom, eller som tilhører gruppen "våre nye landsmenn" Sentralt i dagens opplærings bilde står også Opplæringskontorene for alle de praktiske fagene der utdanning gis med ulike kontaktflater til næringslivet gjennom praksisperioder / læretid. Mange foreldre er på banen for sine barn når det gjelder utdanning. Noen kanskje for mye og andre for lite. Vi håper at foreldre også vil ta seg tid til å besøke messen på kveldstid om de ikke rekker det på dagtid, og få et realistisk inntrykk av utdanningskravene og arbeidslivsbetingelsene. Hjertelig velkommen ! Gratis inngang.

 

Arrangør: Os Lions Club

Organisasjons nr. 992 443 774

Bank konto nr.: 1503 51 65646

Hovedsponsor:

 

Nore neset

Aktivitetshus