I 2020 har Covid - 19 pandemien ført til  at messen ikke vil bli gjennomført !

Det finnes få "naturlige" samhandlingsarenaer for ungdom under utdanning og næringslivsaktører. De må skapes. Vi håper at Bjørnefjorden Utdanningmesse kan bringe ungdomsskole elever i en avsluttende fase og videregående skoles elever, sammen med hele tilbudspakken fra videregående utdanning / folkehøyskoler, høgskoler og universitet. Vi har også som intensjon at Bjørnefjorden Utdanningsmesse kan være en inspirasjonskilde / døråpner / kontaktflate til næringslivet for personer som er under opplæring og trening etter å ha falt ut av arbeid på grunn av yrkesskade eller sykdom, eller som tilhører gruppen "våre nye landsmenn" Sentralt i dagens opplærings bilde står også Opplæringskontorene for alle de praktiske fagene der utdanning gis med ulike kontaktflater til næringslivet gjennom praksisperioder / læretid. Mange foreldre er på banen for sine barn når det gjelder utdanning. Noen kanskje for mye og andre for lite. Vi håper at foreldre også vil ta seg tid til å besøke messen på kveldstid om de ikke rekker det på dagtid, og få et realistisk inntrykk av utdanningskravene og arbeidslivsbetingelsene. Hjertelig velkommen ! Gratis inngang.

 

Arrangør: Os Lions Club

Organisasjons nr. 992 443 774

Bank konto nr.: 1503 51 65646

Hovedsponsor:

 

Nore neset

Aktivitetshus