Nore Neset Aktivitetshus

Hagavik, Os

12-13 November 2014

 

 

Velkommen til Bjørnefjorden

Utdanningsmesse 2014

Det finnes få "naturlige" samhandlingsarenaer for ungdom under utdanning og næringslivsaktører. De må skapes. Vi håper at Bjørnefjorden Utdanningmesse kan bringe ungdomsskole elever i en avsluttende fase og videregående skoles elever, sammen med hele tilbudspakken fra videregående utdanning / folkehøyskoler, høgskoler og universitet.
Vi har også som intensjon at Bjørnefjorden Utdanningsmesse kan være en inspirasjonskilde / døråpner / kontaktflate til næringslivet for personer som er under opplæring og trening etter å ha falt ut av arbeid på grunn av yrkesskade eller sykdom, eller som tilhører gruppen "våre nye landsmenn" Sentralt i dagens opplærings bilde står også Opplæringskontorene for alle de praktiske fagene der utdanning gis med ulike kontaktflater til næringslivet gjennom praksisperioder / læretid. Mange foreldre er på banen for sine barn når det gjelder utdanning. Noen kanskje for mye og andre for lite. Vi håper at foreldre også vil ta seg tid til å besøke messen på kveldstid om de ikke rekker det på dagtid, og få et realistisk inntrykk av utdanningskravene og arbeidslivsbetingelsene. Hjertelig velkommen ! Gratis inngang.
Se et større kart under Utstillere
Even Bakke fra Fusa ungdomsskole vant Ipad i fra Kværner Stord på Utdanningsmessen i fjor. Til Os og Fusa Posten sier han at slike messer er nyttige. Det er mye interessant å sette seg inn i. Selv hadde han planer om å søke teknisk industriell produksjon. (TIP)

Arrangør: Os Lions Club

Organisasjons nr. 993 443 774

Bank konto nr.: 1503 51 65646

Hovedsponsorer

 

Nore neset

Aktivitetshus