Kontakt oss for ytterligere info eller hjelp med praktiske detaljer ved messen

 

Thorleif Eikeland,      Prosjektansvarlig

Bjørn Solheim,          Prosjektleder

Bjarne Drange          Kasserer

Helga Rød Vikøyr     Prosjektmedarbeider

Ragnar Lyssand,      Riggansvarlig

Erik Bøe                    Prosjektmedarbeider

Wenche Lyssand      Prosjektmedarbeider

Per Solberg              Prosjektmedarbeider

Telefon:                   905 50 464

                                905 59 583

                                982 34 295

                                900 68 555

                                915 35 975

                                410 05 961

                                905 57 067

                                412 01 716

 

 

Arrangør: Os Lions Club

Organisasjons nr. 992 443 774

Bank konto nr.: 1503 51 65646

Hovedsponsor:

 

Nore neset

Aktivitetshus