MESSEKART 2019

 

 

 

Oppdatert 2710 2018

Til HJEM-siden

Arrangør: Os Lions Club

Organisasjons nr. 992 443 774

Bank konto nr.: 1503 51 65646

Hovedsponsor:

 

Nore neset

Aktivitetshus