Lions Clubs International er ein verdsomfattande humanitær service organisasjon som har som eit av sine mål å "skape større forståelse hos alle mennesker for verdas behov for humanitær hjelp og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid".

 

Eit slikt lokalt engasjement er å kunne arbeida for at ungdom gjer så rette val som mogleg når dei skal velja yrke. Vi veit at fråfallsprosenten er stor i vidaregåande utdanning. Ved å eksponera privat næringsliv, offentlege arbeidsstader og vidaregåande utdanning på ei messe, håpar vi å synleggjera eit tilbod som både dei unge og deira føresette sjeldan møter på ein gong.

 

Du kan klikka for å få veta meir om kva Lions står for og sjå nærare på kva prosjekt som for tida står i fokus.

 

Til Lions hjemmeside

 

Alle disse prosjektene som vises her kan du lese mer om hvis du trykker på knappen nedenfor

 

Vårt arbeid for barn og unge

 

 

 

 

 

Her finner du:

AIM Bloggen

og

AIM på Facebook

og

Hjemmesiden til AIM

Arrangør: Os Lions Club

Organisasjons nr. 992 443 774

Bank konto nr.: 1503 51 65646

Hovedsponsor:

 

Nore neset

Aktivitetshus