Lions Clubs International er ein verdsomfattande humanitær service organisasjon som har som eit av sine mål å "skape større forståelse hos alle mennesker for verdas behov for humanitær hjelp og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid".

 

Eit slikt lokalt engasjement er å kunne arbeida for at ungdom gjer så rette val som mogleg når dei skal velja yrke. Vi veit at fråfallsprosenten er stor i vidaregåande utdanning. Ved å eksponera privat næringsliv, offentlege arbeidsstader og vidaregåande utdanning på ei messe, håpar vi å synleggjera eit tilbod som både dei unge og deira føresette sjeldan møter på ein gong.

 

Du kan klikka for å få veta meir om kva Lions står for og sjå nærare på kva prosjekt som for tida står i fokus.

 

Til Lions hjemmeside

 

Alle disse prosjektene som vises her kan du lese mer om hvis du trykker på knappen nedenfor

 

Vårt arbeid for barn og unge

 

 

 

 

Se denne videoen om Lions sin internasjonale innsats for enkeltindivider og samfunn:

 

klikk her

 

Her finner du:

AIM Bloggen

og

AIM på Facebook

og

Hjemmesiden til AIM

Arrangør: Os Lions Club

Organisasjons nr. 992 443 774

Bank konto nr.: 1503 51 65646

Hovedsponsor:

 

Nore neset

Aktivitetshus