Utstillere plassert på messekartet (plass nr.)

 

 

Skoler som sender elever:

Austevoll ungdomsskole

Bjørgvin Montessori skole

Fusa Ungdomsskole

Nore Neset Ungdomsskole

Os Ungdomsskole

Os Gymnas

Os Vidaregåande skole

Krokeide vidaregåande skole

Tysnes ungdomsskole

 

Vidaregåande skoler med  utstillerplass

 

 

 

Fagskoler

 

 

Studier i utlandet

 

 

Høgskoler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opplæringskontor

 

 

Offentlige etater / Kommuner

 

 

Bedrifter og næringslivsorganisasjoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangør: Os Lions Club

Organisasjons nr. 992 443 774

Bank konto nr.: 1503 51 65646

Hovedsponsor:

 

Nore neset

Aktivitetshus